Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu EnBW Energie Baden-Württemberg AG nad VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“)  schválil dňa 02. 03. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa EnBW Energie Baden-Württemberg AG, so sídlom Durlacher Allee 93, 76131, Karlsruhe, Nemecko („EnBW“) nad podnikateľom VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, so sídlom  Braunstraße 7, 04347 Lipsko, Nemecko („VNG“).
 
Spoločnosť EnBW je materskou spoločnosťou skupiny EnBW, ktorá pôsobí v oblasti zásobovania elektrinou a zemným plynom a taktiež v oblasti diaľkového vykurovania, dodávok vody a poskytovania služieb súvisiacich s energiami, pričom na Slovensku nevyvíja žiadne aktivity.
 
Spoločnosť VNG na Slovensku pôsobí prostredníctvom dcérskej spoločnosti VNG Slovakia, spol. s r.o. v oblasti dodávok zemného plynu. Podnikateľ VNG Slovakia ďalej prostredníctvom podnikateľa Nitrianska teplárenská spoločnosť pôsobí v oblasti teplárenstva.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 03. 2016.