Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Hahn & Co. Auto a Halla Visteon Climate Control

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 16.02.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd., Kórejská republika nad podnikateľom Halla Visteon Climate Control Corporation, Kórejská republika.

HahnCo Auto je súčasťou ekonomickej skupiny, na ktorej čele stojí spoločnosť Hahn & Company („HahnCo“). HahnCo Auto je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť spočívajúcu najmä v investovaní do akcií alebo podielov iných spoločností či v poskytovaní finančných pôžičiek a v poskytovaní zaistenia. Spoločnosť HahnCo je súkromná investičná spoločnosť, ktorá prostredníctvom súkromných investičných fondov kontroluje a/alebo spravuje široké portfólio spoločností pôsobiacich v niekoľkých priemyselných odvetviach, ako napr. námorná preprava, výroba a predaj automobilových a optických súčiastok alebo potravinársky priemysel. Skupina HahnCo na území Slovenskej republiky v súčasnosti pôsobí iba prostredníctvom spoločnosti COAVIS SLOVAKIA s. r. o., Hlohovec, ktorá vyrába palivové čerpadlá pre automobilový priemysel.

Spoločnosť Halla Visteon Climate Control („HVCC“) sa zaoberá výrobou automobilových klimatizačných systémov a predajom týchto systémov ako originálnych dielov výrobcom automobilov (tzv. OEM segment - Original Equipment Manufacturer – výrobca originálnych dielov). HVCC vlastní podiel celkovo v 33 spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom automobilových klimatizačných systémov ako originálnych dielov výrobcom automobilov. Na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti Halla Visteon Slovakia s.r.o., Ilava, ktorá sa zaoberá výrobou klimatizačných jednotiek do automobilov.

Na území Slovenskej republiky nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie a/alebo ich ekonomických skupín, ani medzi nimi neexistuje žiaden vertikálny vzťah. V predmetnej koncentrácii úrad neidentifikoval žiadne súťažné obavy a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2015.