Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu JOYSON/KSS

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 12.04.2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Ningbo Joyson Electronic Corp. so sídlom No. 1266 Juxian Road, Hi-tech Zone Ningbo, Zhejiang Province, Čínska ľudová republika (ďalej len „Joyson“) nad podnikateľom KSS Holdings, Inc. so sídlom 7000 Nineteen Mile Rd., Sterling Heights, MI 48314, USA (ďalej len „KSS“).
Podnikateľ Joyson a jeho materské a dcérske spoločnosti pôsobia najmä vo výrobe automobilovej elektroniky, vonkajšieho a vnútorného vybavenia automobilov, riadiacich systémov pre vozidlá s pohonom na nové energie, centralizovaných riadiacich systémov priemyselnej automatizácie a robotizácie vo svete.
Nadobúdaný podnikateľ KSS vyvíja a vyrába bezpečnostné komponenty a systémy pre automobilový a iný priemysel. Jeho podnikanie možno členiť na segment aktívnej bezpečnosti, pasívnej bezpečnosti a segment špeciálnych produktov.
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2016