Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu PENTA INVESTMENTS LIMITED nad Sberbank Slovensko, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 07. 03. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082 Limassol, Cyprus („PIL“) nad podnikateľom Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 811 00 Bratislava („Sberbank Slovensko“).
 
Spoločnosť PIL je súčasťou investičnej skupiny Penta, ktorá investuje do rôznych oblastí (napr. energetika, maloobchod, zdravotníctvo). Do skupiny Penta patria aj spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. a Privatbanka, a.s. Vyššie uvedené banky poskytujú bankové služby tak obyvateľstvu ako aj podnikateľskej klientele, pričom Prima banka Slovensko, a.s. má špecifickú prítomnosť v oblasti poskytovania bankových služieb samosprávam. Privatbanka, a.s. sa orientuje na oblasť privátneho bankovníctva.
 
Spoločnosť Sberbank Slovensko patrí do skupiny Sberbank Group a v portfóliu má komplexnú ponuku bankových služieb. 
 
Účastníci koncentrácie sa horizontálne prekrývajú vo vzťahu k poskytovaniu viacerých druhov bankových služieb. Úrad zistil, že predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy v prípade žiadnej z možných širších či užších definícií relevantných trhov.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 03. 2016.