Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu PETROLTRANS a OKTAN

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 27.08.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa PETROLTRANS, a.s. („Petroltrans“) nad podnikateľom OKTAN, a.s. („Oktan).

Spoločnosť Petroltrans pôsobí na území strednej a východnej Európy (vrátane Slovenskej republiky) ako veľkoobchodný predajca nafty a benzínu, vrátane prepravy a zároveň zabezpečuje aditiváciu produktov.

Spoločnosť Oktan pôsobí výlučne na území Slovenskej republiky ako veľkoobchodný a zároveň maloobchodný predajca nafty, benzínu, LPG a olejov a ako maloobchodný predajca ostatného tovaru v rámci čerpacích staníc. Zároveň pôsobí v oblastiach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku, poskytovania služieb (vedenie účtovníctva) a sprostredkovania obchodu.

Aktivity účastníkov koncentrácie sa na území Slovenskej republiky horizontálne prekrývajú v oblastiach veľkoobchodného predaja nafty a veľkoobchodného predaja benzínu. Zároveň spoločnosť Oktan pôsobí na trhoch vertikálne prepojených s veľkoobchodným predajom benzínu a nafty, a to na trhoch maloobchodného predaja benzínu a maloobchodného predaja nafty prostredníctvom siete 12 čerpacích staníc.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2014.