Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa ORLEN Unipetrol, a.s., a časti podnikateľa Fontee, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol, a.s., nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o.

tankovanie, muž
tankovanie, muž

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 04. 11. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol, a.s., Česká republika nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o., Slovenská republika, ktorú predstavujú aktíva slúžiace na prevádzku 2 čerpacích staníc v Šamoríne a Malackách.

Vzhľadom na vyššie uvedené išlo o neproblémovú koncentráciu. Keďže zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 11. 2021.