Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa SIGNA Holding GmbH a podnikateľov z ekonomickej skupiny KIKA/Leiner Group

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 07. 2018 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SIGNA Holding GmbH, Innsbruck, Rakúska republika nad dvanástimi podnikateľmi ekonomickej skupiny KIKA/Leiner Group uvedenými vo výroku rozhodnutia (jednou z nadobúdaných spoločností je aj slovenská spoločnosť Sigma Properties Slovakia, s.r.o., Bratislava) a nad ich dcérskymi spoločnosťami vrátane slovenských spoločností Kika Nábytok Slovensko, s.r.o., Bratislava a IMV kika Slovensko, s.r.o., v likvidácii, Bratislava.
 
Podľa oznámenia koncentrácie má ekonomická skupina SIGNA dve divízie, a to SIGNA Retail (divízia retail) a SIGNA Real Estate (divízia nehnuteľností).
 
Spoločnosť SIGNA Retail pôsobí v oblasti maloobchodného predaja, najmä v Nemecku. Prevádzkuje predovšetkým obchodné domy „Karstadt“, ktoré ponúkajú širokú škálu výrobkov vrátane elektrických zariadení, oblečenia, hračiek, hodiniek, šperkov, parfumov alebo športových potrieb a v menšom rozsahu zahŕňa aj nábytok a vybavenie domácnosti. Predaj týchto výrobkov však nepredstavuje hlavnú činnosť divízie SIGNA Retail a tieto výrobky sa predávajú len v Nemecku. Spoločnosť SIGNA Retail okrem toho pôsobí v oblasti maloobchodného predaja športového oblečenia a športového vybavenia prostredníctvom obchodov „Karstadt Sports“ a niekoľkých internetových obchodov vrátane www.karstadt.de. V Slovenskej republike pôsobí len okrajovo v oblasti internetového predaja športovej módy/obuvi.
 
Divízia SIGNA Real Estate sa zameriava na nákup, prenájom a správu pozemkov a budov a aj na výstavbu a realizáciu developerských projektov. Vlastní nehnuteľnosti v centrách miest, hlavne v Rakúsku a Nemecku a do určitej miery aj v Taliansku. Nepôsobí na slovenskom trhu.
 
Podľa oznámenia nadobúdané spoločnosti uvedené v tomto rozhodnutí patria do skupiny KIKA/Leiner a prevádzkujú 46 predajní nábytku v Rakúsku a aj v niektorých krajinách východnej Európy, na Slovensku je to 5 maloobchodných predajní. Vlastnia tiež niekoľko nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú ich predajne nábytku a ktoré generujú limitované výnosy na základe nájomných zmlúv s tretími stranami.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií a vzhľadom na to, že nebolo identifikované horizontálne prekrytie ani vertikálne prepojenie účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 07. 2018.