Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov AEQUITA SE & Co. KGaA a ZF Electronic Interfaces GmbH

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa AEQUITA SE & Co. KGaA nad podnikateľom ZF Electronic Interfaces GmbH.

autá
autá
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 05. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa AEQUITA SE & Co. KGaA, Mníchov, Spolková republika Nemecko (ďalej len „AEQUITA“) nad podnikateľom ZF Electronic Interfaces GmbH, Diepholz, Spolková republika Nemecko (ďalej len „ZF EI“).

AEQUITA je rodinná investičná spoločnosť, ktorá investuje do špeciálnych situácií, akými sú skupinové oddelenia spoločností, právne nástupníctvo a reštrukturalizácie v Európe. Do tejto skupiny patria skupina Meteor, ktorá vyrába a predáva tesniace systémy, skupina Willi Elbe, ktorá sa zaoberá technológiou riadenia pre osobné, ľahké a ťažké úžitkové vozidlá, ako aj technológiou pohonu pre osobné vozidlá a motocykle, ako aj skupina IFA, ktorá je vývojárom a výrobcom hnacích hriadeľov a kĺbov pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá a hnacích hriadeľov pre terénne vozidlá. V rámci skupiny AEQUITA spoločnosť Tremonia Mobility GmbH, Dortmund sa zaoberá výrobou karosérií a lakovaním automobilov.

Skupina ZF je popredným svetovým dodávateľom pre automobilový priemysel. Na Slovensku nemá žiadny výrobný závod, pôsobí len ako zahraničný dodávateľ. Spoločnosť ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen (ktorá je na čele skupiny ZF a výlučne kontroluje ZF EI) a jej dcérske spoločnosti podnikajú v rámci automobilového priemyslu, okrem iného, v oblasti automatických prevodoviek, aktuátorov a haptických ovládačov založených na technológii magnetoreologických kvapalín (ďalej len ako „podnikanie“). Predmetom transakcie je predmetné podnikanie, ktoré pred prevodom ZF EI do skupiny AEQUITA bude vyčlenené zo skupiny ZF a prevedené na spoločnosť ZF EI a jej novozaložené dcérske spoločnosti.

Úrad zistil, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, neexistuje vertikálny vzťah a tiež nebol identifikovaný portfóliový efekt v dôsledku transakcie.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2022.