Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov AZC, a.s., BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., a ColosseoEAS, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku podnikateľov AZC, a.s., BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., a ColosseoEAS, a.s.

led dispelje na nesmeti2
led dispelje na nesmeti2
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 2. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku tým, že dochádza ku zmene výlučnej kontroly podnikateľa BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., Bratislava na spoločnú kontrolu tohto podnikateľa a podnikateľa AZC, a.s., Bratislava nad podnikateľom ColosseoEAS, a.s., Bratislava.

Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k horizontálnym prekrytiam ani k relevantným ne-horizontálnym vzťahom a zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 1. 6. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 2. 2022.