Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov BDS SPORT GROUP Ltd., A3 SPORT s.r.o., SR, a A3 SPORT s.r.o., ČR

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom BDS SPORT GROUP Ltd. nad podnikateľmi A3 SPORT s.r.o., SR a A3 SPORT s.r.o., ČR.

tenisky, bedmington
tenisky, bedmington
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 8. 4. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom BDS SPORT GROUP Ltd., Cyprus (ďalej len „BDS SPORT GROUP“) nad podnikateľmi A3 SPORT s.r.o., Bratislava (ďalej len „A3 SPORT SK“) a A3 SPORT s.r.o., Česká republika (ďalej len „A3 SPORT CZ“).

Podnikateľ BDS SPORT GROUP patrí do skupiny spoločností (ďalej len „Skupina Oznamovateľa“), v rámci ktorej pôsobí ako holdingová spoločnosť, ktorá kontroluje spoločnosti aktívne v oblasti maloobchodného predaja, veľkoobchodného predaja a distribúcie športového tovaru v juhovýchodnej Európe, medzi inými v Slovinsku, Chorvátsku, Grécku, Rumunsku a Bulharsku.

Na území SR Skupina Oznamovateľa nevykonáva maloobchodný predaj športového tovaru, a to ani prostredníctvom kamenného, ani internetového predaja. Skupina Oznamovateľa má vo vzťahu k SR práva na vykonávanie veľkoobchodného predaja/distribúcie niekoľkých značiek športového tovaru, avšak aktívne ich v SR veľkoobchodne nepredáva. 

Nadobúdané spoločnosti A3 SPORT SK a A3 SPORT CZ patria do jednej ekonomickej skupiny a pôsobia najmä v oblasti maloobchodného predaja (kamenný aj internetový) športového tovaru (obuv, odev, príslušenstvo) rôznych značiek (napr. Adidas, Nike, Puma, Reebok, Salomon, Vans, Converse, Under Armour, New Balance) prostredníctvom reťazca kamenných predajní a e-shopov. A3 SPORT SK túto činnosť vykonáva v SR a A3 SPORT CZ v ČR.

Aktivity BDS SPORT GROUP a nadobúdaných spoločností sa v SR horizontálne neprekrývajú, z hľadiska horizontálneho posúdenia teda koncentrácia v SR nevyvoláva súťažné obavy. Medzi aktivitami BDS SPORT GROUP ako veľkoobchodného predajcu športového tovaru a nadobúdaných spoločností ako maloobchodníkov s týmto tovarom dochádza k vzniku vertikálneho vzťahu, ktorý takisto vo vzťahu k SR nevyvoláva súťažné obavy, a to najmä s ohľadom na nasledujúce skutočnosti:
  • BDS SPORT GROUP na územie SR veľkoobchodne športový tovar prakticky nedodáva,
  • značky, ktoré má BDS SPORT GROUP právo v SR veľkoobchodne distribuovať, nepatria v SR medzi rozhodujúce značky športového tovaru,
  • prítomnosť viacerých konkurentov nadobúdaných spoločností, a tým dostatočnej zákazníckej bázy pre veľkoobchodných dodávateľov športového tovaru do maloobchodu v SR.
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 4. 2022.