Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Dilasso Holding 9 S.à r.l., Martin Baumeister, Sandra Baumeister, BOS GmbH & Co. KG a BOS Verwaltungsgesellschaft mbH

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Dilasso Holding 9 S.à r.l., Martin Baumeister a Sandra Baumeister nad podnikateľom BOS GmbH & Co. KG a nad podnikateľom BOS Verwaltungsgesellschaft mbH.

pexels-mike-1030649
pexels-mike-1030649
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 9. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Dilasso Holding 9 S.à r.l., Luxemburg (nepriamo prostredníctvom podnikateľa Linma GmbH), Martin Baumeister a Sandra Baumeister nad podnikateľom BOS GmbH & Co. KG, Nemecko a nad podnikateľom BOS Verwaltungsgesellschaft mbH, Nemecko.

Podnikatelia Martin Baumeister a Sandra Baumeister kontrolovali obe nadobúdané spoločnosti už pred koncentráciou spoločne s inými podnikateľmi.

Medzi účastníkmi koncentrácie úrad neidentifikoval horizontálne prekrytie ani vertikálne prepojenia na trhoch zahŕňajúcich Slovenskú republiku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 9. 2021.