Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov IMMOFINANZ AG a S IMMO AG

Aktualizované:
Obsah
nákupné centrum
nákupné centrum
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 06. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa IMMOFINANZ AG, Rakúska republika (ďalej len „Immofinanz“) nad podnikateľom S IMMO AG, Rakúska republika (ďalej len „S Immo“), a to na základe Dobrovoľnej verejnej ponuky na prevzatie s cieľom získať kontrolný podiel spoločnosti S Immo.

Podnikateľ Immofinanz pôsobí v oblasti predaja nehnuteľností, ako aj prenájmu maloobchodných priestorov, kancelárskych priestorov a nákupných centier, a to najmä na území Rakúska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Rumunska a Maďarska. Na území Slovenskej republiky je podnikateľ Immofinanz činný v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností v Bratislave, prenájmu nákupných centier/obchodných centier (nákupné centrum VIVO! v Bratislave, nákupný park Arkadia v Trnave, obchodné centrá STOP SHOP v mestách Liptovský Mikuláš, Trenčín, Lučenec, Ružomberok, Nové Zámky, Dolný Kubín, Poprad, Dubnica nad Váhom, Bratislava – Rača, Rožňava, Prešov, Michalovce, Bardejov, Púchov a Zvolen).

Podnikateľ S Immo je realitná spoločnosť, ktorá pôsobí najmä v oblasti komerčných nehnuteľností na území Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Na území Slovenskej republiky je spoločnosť S Immo činná v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností v Bratislave, prenájmu nákupných centier (nákupné centrá v Prievidzi a Trenčíne) a prenájmu hotelov – AC Hotel Bratislava.

Aktivity vyššie uvedených podnikateľov sa prekrývajú v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností a v oblasti prenájmu priestorov v retailových nehnuteľnostiach (obchodné/nákupné centrá).

Úrad prekrytia účastníkov koncentrácie posudzoval jednak v rámci vymedzenia priestorového trhu daného územím Slovenskej republiky a jednak sa zameral na lokality, kde dochádza k prekrytiu. V tomto prípade išlo o mesto Bratislava (pokiaľ ide o prenájom priestorov v kancelárskych nehnuteľnostiach) a mestá Prievidza a Trenčín (pokiaľ ide o prenájom priestorov v retailových nehnuteľnostiach).

Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených úradu, najmä z výšky podielov účastníkov koncentrácie celoslovensky, ako aj z odhadu lokálnych podielov, počtu a charakteru konkurentov pôsobiacich v daných oblastiach a tiež charakteru retailových nehnuteľností, ktoré účastníci koncentrácie prenajímajú, dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 07. 2021.