Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Ing. arch. Pavol Jakubec a I.D.C. Holding, a.s.

Aktualizované:
Obsah
keksíky
keksíky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 7. 7. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Ing. arch. Pavol Jakubec, Bratislava nad podnikateľom I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (ďalej len „I.D.C. Holding“).
 
Pri posudzovaní predmetnej koncentrácie úrad vychádzal z toho, že podnikateľ Ing. arch. Pavol Jakubec a spoločnosť Kassay Invest, a.s., Trnava (ďalej len „Kassay Invest“) pred koncentráciou spoločne kontrolovali podnikateľa I.D.C. Holding. Na základe prevodu akcií spoločnosti  I.D.C. Holding z doterajšieho akcionára Kassay Invest na spoločnosť Merge Plan, a.s., Bratislava dochádza k zmene spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu.
 
Vzhľadom na aktivity podnikateľa Ing. arch. Pavol Jakubec a v kontexte jeho už pred koncentráciou existujúcej spoločnej kontroly nad spoločnosťou I.D.C. Holding úrad vyhodnotil, že predmetnou koncentráciou nedochádza k zmene štruktúry trhov v oblasti, kde pôsobí nadobúdaná spoločnosť, t. j. oblasť výroby a predaja cukroviniek a trvanlivého pečiva na území Slovenskej republiky.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 7. 2021.