Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Invest Unternehmensbeteiligungs AG, Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG a MELECS Holding GmbH

Aktualizované:
Obsah

Koncentrácia spočíva vo vytvorení spoločného podniku MELECS EWS GmbH.

dotykové obrazovky
dotykové obrazovky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 05. 06. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku MELECS EWS GmbH, Siegendorf, Rakúska republika, ktorý vykonáva aktivity v oblasti vývoja a výroby elektroniky pre automobily, zariadenia pre domácnosti a pre priemysel.

Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym vzťahom a zákon o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 06. 2023.