Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov KKCG Technologies, s.r.o., a Aricoma Group, a.s.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Aricoma Group, a.s.

laptop, kódovanie
laptop, kódovanie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 8. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Aricoma Group, a.s., Česká republika zo spoločnej kontroly podnikateľov KKCG Technologies, s.r.o., Česká republika (ďalej len „KKCG“) a BJOORGEA, a.s., Česká republika na výlučnú kontrolu podnikateľa KKCG.

Vzhľadom na vyššie uvedené išlo o neproblémovú koncentráciu a keďže zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 8. 2021.