Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Legrand France S.A. a EMOS CZ group, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Legrand France S.A. nad podnikateľom EMOS CZ group, a.s., a skupinou jeho dcérskych spoločností.

osveltenie kuchynsky kut
osveltenie kuchynsky kut

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 02. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Legrand France S.A., Limoges, Francúzska republika (ďalej len „Legrand“) nad podnikateľom EMOS CZ group, a.s., Přerov, Česká republika (ďalej len „EMOS“) a skupinou spoločností, ktoré sú jeho dcérskymi spoločnosťami: EMOS SK, s.r.o., Bytča; EMOS, spol. s r.o., Přerov, Česká republika; EMOS Depo CZ, s.r.o., Přerov, Česká republika; EMOS PL SP. Z O.O., Bielsko-Biała, Poľsko; EMOS HU Kft., Budaörs, Maďarsko a EMOS SI Mednardna trgovina in proizvodnja, D.O.O., Šempeter v Savinjski dolini, Slovinsko.

Skupina Legrand je globálnym výrobcom výrobkov a poskytovateľom služieb pre elektrické inštalácie a digitálne systémy budov. Ponúka širokú škálu produktov a služieb, a to: istenie nízkonapäťových obvodov a distribúciu energie (napr. rozvodové panely a kryty, ističe, spínače); elektroinštalačné zariadenia (napr. vypínače, napájacie zásuvky pre obytné a komerčné budovy), pripojovacie príslušenstvo, mobilné produkty (napr. predlžovacie káble, zásuvky s viacerými zásuvkami); vstupné systémy domov a dverí; systémy usporiadania káblov (napr. podlahové a pracovné stanice, siete, káblové zásobníky a rebríky, káblové úložné systémy); UPS – zdroje neprerušovaného elektrického napojenia; osvetlenie (ovládanie, riadenie; núdzové osvetlenie); štruktúrovaná kabeláž VDI (napr. rozvodné jednotky, kryty, stojany, skrine).

Skupina pôsobí na území Slovenskej republiky najmä prostredníctvom spoločnosti LEGRAND Slovensko, s.r.o., Bratislava. Predáva hlavne vypínače a zásuvky, vstupné systémy pre rodinné domy, záložné zdroje (UPS), predlžovacie káble, adaptéry, vidlice, pop-up krabice a zariadenia pre smart domácnosti.

Čo sa týka distribúcie, skupina Legrand pôsobí na území Slovenskej republiky najmä prostredníctvom B2B predaja svojich výrobkov/riešení distribútorom elektronických zariadení, distribútorom dátových a IT technológií. Časť príjmov skupiny Legrand na území Slovenskej republiky tvoria predaje zamerané na koncových zákazníkov (B2C) cez predaje tzv. DIY obchodným reťazcom, maloobchodníkom či e-shopom tretích strán. Skupina Legrand na Slovensku neprevádzkuje žiadny vlastný e-shop ani vlastné kamenné predajne.

Skupina EMOS sa primárne zameriava na predaj a veľkoobchod s elektro výrobkami v regióne strednej a východnej Európy. Vo svojom sortimente výrobkov má veľký počet výrobkov, pričom svetelné zdroje, predlžovacie káble a batérie sú najdôležitejšími skupinami výrobkov.

Skupina EMOS využíva nasledujúce distribučné kanály: priamy predaj prostredníctvom svojich obchodných zástupcov, dodávky reťazcom a sieťam zahŕňajúcim maloobchodníkov s elektrotechnikou, DIY reťazcom, supermarketom, cez špecializovaných veľkoobchodníkov, internetové obchody a e-shop prevádzkovaný spoločnosťou EMOS SK - internetový obchod v SR, ktorý funguje na báze B2C, t. j. tovar sa predáva priamo koncovým zákazníkom. Priamy predaj prostredníctvom obchodných zástupcov a predaj prostredníctvom reťazcov/sietí predstavujú najdôležitejšie distribučné kanály skupiny EMOS.

Obaja účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti predaja nízkonapäťových elektrických zariadení (ďalej len „NN výrobky“). Aktivity účastníkov koncentrácie sa v horizontálnej oblasti takmer neprekrývajú.

Trh maloobchodného predaja spotrebného tovaru a trh výroby a veľkoobchodného predaja NN výrobkov sú trhmi vertikálne prepojenými. Úrad posúdil vertikálny vzťah medzi účastníkmi koncentrácie, pričom posúdil všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov a dospel k záveru, že nedochádza k súťažným obavám, či už v podobe obmedzenia prístupu k vstupom na dodávateľskom trhu výroby a predaja NN výrobkov alebo ku zákazníkom na odberateľskom trhu maloobchodného predaja spotrebného tovaru.

Úrad zistil, že v dôsledku koncentrácie nemôže dôjsť k súťažným obavám ani z hľadiska potenciálnych portfóliových efektov.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 02. 2022.