Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED, CINRE, s.r.o., a CINRE PROPERTY, s.r.o.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kvality kontroly nad podnikateľmi CINRE, s.r.o., a CINRE PROPERTY, s.r.o.

mri
mri

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 8. 12. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a MUDr. Ivan Vulev, Slovenská republika nad podnikateľmi CINRE, s.r.o., Slovenská republika a CINRE PROPERTY, s.r.o., Slovenská republika na výlučnú nepriamu kontrolu nad predmetnými podnikateľmi, ktorú bude vykonávať podnikateľ PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus.

Úrad vyhodnotil, že v danom prípade zmeny spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže a keďže zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 1. 6. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2021.