Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Ringier AG a Ringier Axel Springer Media AG

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Ringier Axel Springer Media AG.

noviny na stole
noviny na stole
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 09. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Ringier Axel Springer Media AG, Švajčiarsko zo spoločnej kontroly podnikateľov Ringier AG, Švajčiarsko (ďalej len „Ringier“) a Axel Springer International Limited, Veľká Británia na výlučnú kontrolu podnikateľa Ringier.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené išlo o neproblémovú koncentráciu a keďže zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.
 
Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 09. 2021.