Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov TELUS HOLDING, a.s., a SORIA, a.s.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva vo vytvorení spoločného podniku s obchodným menom ZAKA Holding s.r.o.

mince
mince
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 09. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku s obchodným menom ZAKA Holding s.r.o., Praha, Česká republika, ktorý bude vykonávať aktivity v oblasti private equity investícií.
 
Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym vzťahom a zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.
 
Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 09. 2022.