Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA a Primerosalud S.L.U.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA nad spoločnosťou Primerosalud S.L.U., a tým aj nepriamej kontroly nad skupinou Ribera Group.

skúmanie vzorky mikroskopom
skúmanie vzorky mikroskopom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 02. 09. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT SA, Paríž, Francúzsko nad spoločnosťou Primerosalud S.L.U., Madrid, Španielsko, a tým aj nepriamej kontroly nad skupinou Ribera Group.

Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym vzťahom a keďže zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 09. 2022.