Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Všeobecná úverová banka, a.s., a VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Publikované:
Obsah

V danom prípade išlo o bezproblémovú koncentráciu.

platobné karty na klávesnici notebooka
platobné karty na klávesnici notebooka
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 05. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kontroly nad spoločnosťou VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Bratislava zo spoločnej kontroly podnikateľov Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (ďalej len „VÚB“) a Generali Česká pojišťovna a.s., Praha, Česká republika na výlučnú kontrolu podnikateľa VÚB.
 
Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym vzťahom a zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.
 
Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 06. 2022.