Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Železnice Slovenskej republiky, Pro Partners holding, a.s., a STABILITA, d.d.s., a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kontroly nad spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s., na spoločnú kontrolu podnikateľov Železnice Slovenskej republiky a Pro Partners Holding, a.s., formou vytvorenia spoločného podniku.

dôchodok - mince, hodiny
dôchodok - mince, hodiny
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 11. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kontroly nad spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s., Košice (ďalej len „Stabilita“) z výlučnej kontroly podnikateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ďalej len „ŽSR“) na spoločnú kontrolu podnikateľov ŽSR a Pro Partners Holding, a.s., Bratislava (ďalej len „PPH“) formou vytvorenia spoločného podniku.

Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym vzťahom a keďže zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2021.