Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ESSOX s.r.o. nad podnikateľom PSA FINANCE SLOVAKIA

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 27.05.2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ESSOX s.r.o.  so sídlom Senovážné nám. 231/7, 37021 České Budějovice, Česká republika, IČO: 267 64652 (ďalej len „Essox“) nad podnikateľom PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 846 968 (ďalej len „PSA“).

Podnikateľ Essox pôsobí prostredníctvom podnikateľov s ním prepojených na území Slovenskej republiky v oblasti bankových služieb pre podnikateľov, v oblasti operatívneho a finančného leasingu a v minimálnej miere v oblasti sprostredkovania poistenia.

Nadobúdaný podnikateľ PSA poskytuje finančné služby v oblasti poskytovania úverov a finančného leasingu a v oblasti sprostredkovania poistenia.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2016