Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Walter Frey Holding AG, CITROËN SLOVAKIA, CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, PEUGEOT SLOVAKIA a PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil dňa 20. 06. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Walter Frey Holding, so sídlom Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Švajčiarska konfederácianad podnikateľmi CITROËN SLOVAKIA, Bratislava, CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, Praha, PEUGEOT SLOVAKIA, Bratislava a PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA, Praha.
 
Skupina Frey pôsobí v oblasti distribúcie a predaja automobilov a originálnych náhradných dielov značiek Toyota, Ford, Mitsubishi a GM vo Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Českej republike, Poľsku, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku a Maďarsku. Na území Slovenskej republiky nevykonáva žiadnu činnosť.
 
Nadobúdané spoločnosti sú súčasťou jedného a toho istého ekonomického subjektu – skupiny PSA. Skupina PSA so svojimi troma značkami CITROËN, PEUGEOT a DS pôsobí v 160 krajinách sveta. Na území Slovenskej republiky pôsobia len spoločnosti CITROËN SLOVAKIA a PEUGEOT SLOVAKIA v oblasti veľkoobchodnej distribúcie osobných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel a originálnych náhradných dielov pre osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá značiek CITROËN, PEUGEOT a DS.
 
Úrad zistil, že nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít ani k vertikálnemu prepojeniu skupiny Frey a nadobúdaných spoločností na území Slovenskej republiky.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 06. 2016.