Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Wessels + Müller SE a TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 27.02.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Wessels + Müller SE so sídlom na Pagenstecherstrasse 121, 49090 Osnabrück, Nemecko, nad podnikateľom TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE, so sídlom na Kesselstrasse 23, 70327 Stuttgart, Nemecko.

Spoločnosť WM je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti HHM Verwaltungs – und Beteiligungs GmbH. Skupina  pôsobí v oblasti veľkoobchodného predaja náhradných dielov a príslušenstva pre osobné automobily a úžitkové vozidlá, ako aj v oblasti predaja zariadení a materiálov pre opravovne.  Okrem Nemecka pôsobí  prostredníctvom dcérskych spoločností v USA, Rakúsku a Holandsku. V Slovenskej republike nemá žiadnu dcérsku spoločnosť, na území Slovenskej republiky pôsobí len v minimálnom rozsahu a obrat  dosahuje len prostredníctvom ostatných spoločností v skupine.

Spoločnosť Trost je v súčasnosti vlastnená dvoma spoločnosťami (predávajúci v predmetnej transakcii) – spoločnosť TROST Verwaltungsgesellschaft  m. b. H. so sídlom na  Hietzinger Kai 133/TOP201, 1130 Viedeň, Rakúsko a spoločnosť CORO Invest GmbH so sídlom na Langenhorner Chaussee 384, 22419 Hamburg, Nemecko.Spoločnosť Trost a spoločnosti v jej portfóliu pôsobia v oblasti veľkoobchodného predaja náhradných dielov a príslušenstva pre osobné automobily a úžitkové vozidlá, ako aj v oblasti predaja zariadení a materiálov pre opravovne. Okrem uvedeného poskytujú pre opravovne doplnkové služby súvisiace s oblasťou komunikácie, organizácie a technológií. Skupina Trost pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.. Okrem Slovenskej republiky pôsobí Skupina Trost aj v Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Českej republike a na Ukrajine.

Na území Slovenskej republiky nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie a/alebo ich ekonomických skupín, ani medzi nimi neexistuje žiaden vertikálny vzťah. V predmetnej koncentrácii úrad neidentifikoval žiadne súťažné obavy a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2015.