Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Zhuzhou Times New Material Technology a ZF Friedrichshafen

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd. Čínska ľudová republika („Zhuzhou“) nad časťou podniku podnikateľa ZF Friedrichshafen AG, Nemecko („ZF Friedrichshafen“).

Spoločnosť Zhuzhou pôsobí najmä v oblasti výroby automobilových antivibračných systémov („AVS“), AVS výrobkov pre železničné lokomotívy, zvukotesniacich a hluk redukujúcich výrobkov a dekoračných plastových výrobkov pre automobily. Prevažnú časť výroby sústreďuje mimo Európy, na Slovensku nepôsobí vôbec.

Spoločnosť ZF Friedrichshafen je najvyššou materskou spoločnosťou viacerých dcérskych spoločností pôsobiacich najmä v oblasti výskumu a vývoja, výroby a predaja automobilových AVS produktov, konkrétne najmä automobilových systémov odpruženia hnacích jednotiek (odpruženie motora, odpruženie prevodovky atď.) a AVS výrobkov pre karosériu; v menšej miere podnikajúcich aj v oblasti automobilových plastových komponentov používaných hlavne ako funkčné plasty nahrádzajúce oceľ. Koncentráciou dochádza k prevodu len časti podniku ZF Friedrichshafen, ktorá sa týka AVS pre automobily, pričom ide jednak o aktíva v Nemecku a jednak dcérske spoločnosti vo viacerých krajinách.

Na území Slovenskej republiky pôsobí ZF Friedrichshafen predovšetkým prostredníctvom spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s., ktorá sa zaoberá výrobou gumokovových dielov a systémov tlmenia nárazov a je rovnako (okrem aktív týkajúcich sa  výroby  olejových diskov a organických pokrývok)  predmetom prevodu.

Podnikateľské aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú len v oblasti antivibračných systémov pre automobily. V danom prípade neboli identifikované ovplyvnené trhy.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.