Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil prevzatie Auparku v Žiline, Košiciach a spoločnosti Inlogis

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 27.01.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa NE Property Coöperatief U.A., so sídlom v Holandsku („NE PROPERTY„) nad podnikateľmi: AUPARK Žilina, spol. s r.o. („AUPARK ZA„), AUPARK Žilina SC („AUPARK ZA SC“), AUPARK KOŠICE, spol. s r.o. („AUPARK KE“), AUPARK Košice SC („AUPARK KE SC“), s.r.o. a AUPARK Tower Košice, s. r. o. („AUPARK TOWER KE“) a INLOGIS VI s.r.o. („INLOGIS VI“).

Spoločnosť NE PROPERTY je nepriamo kontrolovaná podnikateľom NEW EUROPE PROPERTY Investments PLC a patrí do ekonomickej skupiny NEP GROUP pôsobiacej na území Slovenskej republiky a ďalších štátov Európskej únie. Na území Slovenskej republiky vykonáva kontrolu nad spoločnosťami NEPI Slovak Centres One a.s., ktorá v súčasnosti nevykonáva žiadnu podnikateľskú aktivitu a spoločnosťou Žilina Shopping City s. r. o., ktoré je servisnou spoločnosťou pre AUPARK ZA SC a pre AUPARK ZA.

Nadobúdané spoločnosti patrili pred prevodom do portfólia HB Group.

AUPARK ZA a AUPARK ZA SC pôsobia výlučne na území Slovenskej republiky, pričom spoločnosť AUPARK ZA vlastní budovu nákupného centra Aupark v Žiline a jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je prenájom uvedenej budovy spoločnosti
AUPARK ZA SC, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je podnájom maloobchodných priestorov v uvedenom nákupnom centre.

AUPARK KE a AUPARK KE SC pôsobia výlučne na území Slovenskej republiky, pričom Aupark KE vlastní budovu nákupného centra Aupark v Košiciach a jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je prenájom uvedenej budovy spoločnosti AUPARK KE SC, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je podnájom maloobchodných priestorov v uvedenom nákupnom centre. Spoločnosť AUPARK TOWER vlastní budovu Aupark Tower v Košiciach, pričom jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je prenájom maloobchodných priestorov v uvedenej budove a to spoločnosti AUPARK KE SC a prenájom administratívnych priestorov v uvedenej budove tretím osobám.

INLOGIS VI vlastní pozemky a budovy tzv. „Malinovského kasárne“ v Košiciach a ku dňu koncentrácie nevykonáva žiadne podnikateľské aktivity.

K získaniu kontroly spoločnosťou NE PROPERTY nad podnikateľmi AUPARK ZA a AUPARK ZA SC došlo už v roku 2013, ostatné spoločnosti získal podnikateľ NE PROPERTY v decembri 2014. Nakoľko išlo o transakcie, ktoré prebehli v rámci dvoch rokov medzi podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín, úrad všetky transakcie vyhodnotil ako jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deň poslednej transakcie.

Nakoľko podnikateľ NE PROPERTY nebol pred nadobudnutím kontroly nad uvedenými spoločnosťami aktívny na území SR v danom segmente, jeho aktivity a aktivity ostatných účastníkov koncentrácie sa horizontálne neprekrývajú, rovnako z hľadiska vertikálneho posúdenia nebol identifikovaný súťažný problém. Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2015.