Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil prevzatie spoločnosti InterWay

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 30.06.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa Asseco Poland SA, Poľská republika („Asseco Poland“) a priamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Petra Webera a Ing. Richarda Webera nad podnikom podnikateľa InterWay, a.s., Bratislava („InterWay“).
 
Spoločnosť Asseco Polandje materskou spoločnosťou skupiny Asseco Group („skupina Asseco“), ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií („IT“). Asseco Poland pôsobí na území Poľskej republiky a prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vo viacerých krajinách sveta.
 
Ponuku skupiny Asseco možno rozdeliť do troch hlavných segmentov:
-       Bankovníctvo a financie – pre tento segment sa ponúkajú komplexné bankové systémy, informačné systémy pre kapitálový trh (pre obchodníkov s cennými papiermi, banky, firmy a inštitúcie zaoberajúce sa investičnými činnosťami), rovnako ako vysoko špecializované riešenia a služby pre sektor poisťovníctva;
-       Verejná správa – v tomto segmente sa realizujú projekty, vrátane návrhu, vývoja, implementácie a údržby špecializovaných informačných systémov;
-       Podniky – v tomto segmente sa ponúkajú špecializované IT riešenia pre veľké a stredné priemyselné podniky. Hlavným predmetom podnikania v segmente podnikov sú služby v oblasti informačných technológií, ako je IT poradenstvo, systémová integrácia a implementácia, rovnako ako poskytovanie s tým súvisiacich servisných služieb.
Ing. Petr Weber  a Ing. Richard Weber okrem aktivít v rámci nadobúdanej spoločnosti pôsobia v SR aj prostredníctvom ďalších spoločnosti, avšak v oblasti poskytovania IT služieb len v minimálnom rozsahu.  
 
Hlavná činnosť  nadobúdanej spoločnosti InterWay je postavená na predaji vlastného softvéru a softvéru tretích strán formou predaja tzv. balíkového softvéru ako službu poskytovanú formou outsourcingu, prípadne ako systémový integrátor. Ako doplnkové poskytuje táto spoločnosť aj služby IT manažmentu, konzultačné služby a služby dátového úložiska. Ďalšou oblasťou je vývoj a implementácia softvéru, najmä vývoj webových riešení, mobilných aplikácií  a vývoja a integrácie softvérových riešení na kľúč (najmä v oblasti verejnej správy).
 
Pri posudzovaní dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž sa úrad zameral na oblasti
- poskytovania IT služieb,
- poskytovania balíkového softvéru.
 
Poskytovanie IT služieb by sa mohlo ďalej členiť na viaceré kategórie, z ktorých skupina Asseco a podnikateľ Interway pôsobia na území zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky v (i) oblasti vývoja a integrácie softvéru šitého na mieru, (ii) oblasti údržby a podpory dodávaného softvéru, (iii) oblasti služieb IT poradenstva, (iv) oblasti dodávok hardvéru a poskytovania služieb údržby hardvéru a hardvérových prvkov.
 
Účastníci koncentrácie tiež pôsobia na území zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky v oblasti poskytovania balíkového softvéru.
                                              
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.