Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku Fehmarn Services

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 04.11.2014 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku Fehmarn Services A/S („FSS“) so sídlom v Dánsku podnikateľmi Ramirent Plc, Fínsko a Zeppelin Rental GmbH & Co. KG, Nemecko.
 
Spoločnosť Ramirent je súčasťou skupiny Ramirent. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom spoločnosti RAMIRENT spol. s r.o., činnosť ktorej pozostáva z inovatívnych riešení služieb prenájmu zariadení pre stavebníctvo, výrobu, inštalatérstvo, priemyselné podniky a jednotlivcov.
 
Spoločnosť Zeppelin Rental je súčasťou skupiny Zeppelin. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom Spoločnosti Zeppelin SK s.r.o., ktorá je aktívna na trhu stavebných, cestných a poľnohospodárskych strojov, energetických systémov, motorov, lomových strojov a malých stavebných strojov.
 
Spoločný podnik FSS bude pôsobiť v oblasti prenájmu zariadení a súvisiacich služieb pre stavebné spoločnosti v súvislosti so stavebným projektom výstavby tunelu Fehmarn Belt, ako aj počas výstavby doplnkových infraštruktúr, a to na obidvoch stranách tunelu, t.j. v Dánsku a Nemecku. Spoločný podnik FSS nebude pôsobiť na území Slovenskej republiky.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2014