Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo koncentrácie Wessels + Müller SE a TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE

Aktualizované:
Obsah
Dňa 12.02.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly  podnikateľa Wessels + Müller SE, Osnabrück, Nemecko nad podnikom podnikateľa TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE, Stuttgart, Nemecko. Ide o sektor automobilového priemyslu, konkrétne veľkoobchodný predaj náhradných dielov a príslušenstva pre osobné a úžitkové automobily.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.