Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie ACHP Levice, a.s., Levice a Poľnoslužby Bebrava, a.s., Rybany

Aktualizované:
Obsah
Dňa 16.09.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ACHP Levice, a.s., Levice nad podnikateľom Poľnoslužby Bebrava, a.s., Rybany.
Sektor: poľnohospodárstvo
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.