Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie AGEL a.s., Praha a Nemocnicou Košice- Šaca, Nemocnicou Handlová a Nemocnicou Bánovce nad Bebravou.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 14.10.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom AGEL a.s., Praha, Česká republika nad Nemocnicou Košice-Šaca, Nemocnicou Handlová a Nemocnicou Bánovce nad Bebravou.

Sektor: zdravotná starostlivosť

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Źiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.