Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Astorg Partners Société Par Actions Simplifié, Francúzsko a CDS Topco B.V., Holansko

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23.07.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Astorg Partners Société Par Actions Simplifié, Francúzsko nad podnikom podnikateľa CDS Topco B.V.,  Holansko. Ku koncentrácii dochádza v odvetní poskytovania internetových a telefónnych služieb.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.