Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie ATALIAN SK s.r.o. a AB Facility s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 20. 12. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľom ATALIAN SK, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika nad podnikateľom AB Facility, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika.

Sektor: správa a údržba budov
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.