Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie členov rodiny Bolten nad podnikateľom F.S. Fehrer GmbH & Co. KG a podnikateľom Rolf Fehrer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Aktualizované:
Obsah
Dňa 03.09.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej spoločnej kontroly štyrmi fyzickými osobami, podnikateľmi - členmi rodiny Bolten, Nemecká spolková republika (ktorí kontrolujú skupinu AUNDE a skupinu Isringhausen) nad podnikateľom F.S. Fehrer GmbH & Co. KG, Nemecká spolková republika a nad podnikateľom Rolf Fehrer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Nemecká spolková republika. Účastníci koncentrácie pôsobia v automobilovom priemysle v oblasti výroby automobilových komponentov.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.