Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Deutsche Bahn a BUS PARTNERS SERVICES

Aktualizované:
Obsah
Dňa 27.04.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní výlučnej kontroly  podnikateľa Deutsche Bahn AG, Nemecko nad podnikateľom BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o., Bratislava.

Sektor: poskytovanie verejnej autobusovej dopravy v mestách a regiónoch, poskytovanie komerčnej diaľkovej autobusovej dopravy.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.