Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Diebold, Incorporated, USA nad Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft, Nemecko.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 01. 03. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom Diebold, Incorporated, USA nad podnikateľom Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft, Nemecko.
 
Sektor: FSS riešenia pre banky (hardvér, softvér, podporné a servisné služby), POS a samoobslužné riešenia pre maloobchod
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.