Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie EnBW Energie Baden-Württemberg AG , Nemecko nad VNG Verbundnetz Gas AG, Nemecko.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 15. 2. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie,
ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľom EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Nemecko
nad podnikateľom VNG Verbundnetz Gas AG, Nemecko.

Sektor: energetika, zemný plyn
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.