Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie EWE Aktiengesellschaft a VNG Verbundnetz Gas AG

Aktualizované:
Obsah
Dňa 15.07.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa EWE Aktiengesellschaft, Spolková republika Nemecko nad podnikateľom VNG Verbundnetz Gas AG, Spolková republika Nemecko. Účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti energetiky.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.