Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Frey Automobil, s.r.o., Bratislava nad CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. , Bratislava a PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Aktualizované:
Obsah
Dňa 13.05.2016 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom Frey Automobil, s.r.o., Bratislava nad podnikateľom CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. , Bratislava a PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.
 
Sektor:  veľkoobchodnádistribúcia osobných automobilov

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.