Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., Mexiko a Automotive Components Europe S.A., Luxemburg.

Aktualizované:
Obsah
KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., Mexiko a Automotive Components Europe S.A., Luxemburg.

Dňa 23.11.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., Mexiko nad podnikateľom Automotive Components Europe S.A., Luxemburg.

Sektor: automobilový priemysel

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Źiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.