Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej kontroly podnikateľom ESSOX, a.s. ,ČR nad podnikateľom PSA FINANCE SLOVAKIA s.r.o., SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 02. 05. 2016 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej kontroly podnikateľom ESSOX, a.s. ,ČR nad podnikateľom PSA FINANCE SLOVAKIA s.r.o., SR.
 
Sektor: leasing a sprostredkovanie poistenia
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.