Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie M&G Alternatives Investment Management Limited a ARTMEDIA

Aktualizované:
Obsah
Dňa 02.07.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom M&G Alternatives Investment Management Limited, Londýn, Spojené kráľovstvo nad podnikateľom ARTMEDIA, a.s., Bratislava.
Sektor: energetika

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.