Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie M-MARKET a ZDROJ-VOPO

Aktualizované:
Obsah
Dňa 12.06.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní výlučnej kontroly  podnikateľa M-MARKET, a.s., Lučenec  nad časťou podniku podnikateľa  ZDROJ-VOPO, s.r.o., Trenčín.

Sektor: maloobchodný predaj

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.