Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l., Luxemburské veľkovojvodstvo nad spoločnosťou Towercom, a.s., Bratislava

Aktualizované:
Obsah
Dňa 01.08.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí výlučnej nepriamej kontroly spoločnosťou MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l., Luxemburské veľkovojvodstvo nad spoločnosťou Towercom, a.s., Bratislava. MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l. je 100% dcérska spoločnosť Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF 4), ktorý je veľkoobchodným investičným fondom. Účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti TV a rozhlasové vysielanie, dátové služby, vysielacie služby a frekvenčné plánovanie.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.