Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie NE Property Coöperatief U.A., Holandsko, AUPARK Piešťany, spol. s.r.o., Bratislava a AUPARK Piešťany SC, s.r.o., Bratislava

Aktualizované:
Obsah
Dňa 08. 09. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom NE Property Coöperatief U.A.,  Holandsko nad podnikateľmi AUPARK Piešťany, spol. s.r.o., Bratislava a AUPARK Piešťany SC, s.r.o., Bratislava.
 
Sektor: prenájom nebytových priestorov
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.