Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie NORM BENZINKÚT Korlátolt Felelősségű Társaság a LUKOIL

Aktualizované:
Obsah
Dňa 29.09.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Imre Fazakas, Budakeszi, Maďarsko, Lev Tolkachev, Moskva, Ruská federácia prostredníctvom spoločnosti NORM BENZINKÚT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapešť, Maďarsko nad podnikateľmi LUKOIL Slovakia s.r.o., SR a LUKOIL Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapešť, Maďarsko. Účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti predaja automobilového benzínu, motorovej nafty, LPG a doplnkového tovaru.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.