Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Petit Press, a.s. a Penta Investment Limited, Prvá slovenská investičná

Aktualizované:
Obsah
Dňa 04.03.2015 sa na odbore koncentrácií začalo správne konanie vo veci koncentrácie,
ktorá podľa oznámenia spočíva v zmene spoločnej kontroly nad podnikateľom Petit Press, a.s. Bratislava, pričom spoločnú kontrolu budú vykonávať podnikatelia
Penta Investments Limited, Jersey, Normandské ostrovy a Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava
Sektor: vydávanie tlače kníh, internetové a reklamné služby

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.