Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie PETROLTRANS, a.s., Trebišov nad spoločnosťou OKTAN, a.s., Kežmarok

Aktualizované:
Obsah
Dňa 01.08.2014 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosťou PETROLTRANS, a.s., Trebišov nad spoločnosťou OKTAN, a.s., Kežmarok. Účastníci koncentrácie pôsobia v oblasti veľkoobchodného a maloobchodného predaja nafty, benzínu, LPG a olejov.

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.