Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie PKP Cargo S.A. a Advanced World Transport

Aktualizované:
Obsah
Dňa 26.2.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky   správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa PKP Cargo Spólka Akcyjna, Poľsko nad podnikom podnikateľa Advanced World Transport B.V., Holandsko.
Sektor: nákladná železničná doprava, zasielateľstvo

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.